Regels

Gebruikersvoorwaarden

§1 Om aan My Free Farm deel te nemen is het noodzakelijk om in te stemmen met de gebruikersvoorwaarden.

§2 My Free Farm biedt de mogelijkheid om onderling te communiceren, de gebruiker is verantwoordelijk voor de teksten en afbeeldingen. Pornografische en racistische teksten en beledigingen leiden tot onmiddellijke blokkering van het account. Dit geldt ook voor algemeen misbruik.

§3 Geen enkele gebruiker heeft recht op deelname bij My Free Farm. De exploitant behoudt het recht om spelers te weigeren die in strijd handelen met de gebruikersvoorwaarden.

§4 Cheaten in het spel:
(1) Elke speler gaat akkoord om maar 1 account te gebruiken, het bekende “Multi-accounting” is niet toegestaan.
(2) Giften, leningen of extreme voorkeursbehandeling van welke aard ook binnen het spel zijn niet geoorloofd.
(3) Bijzonder gunstige leveringen tussen boerderijen, vooral in 1 richting, zullen streng gecontroleerd worden.
(4) Bugs moeten onmiddelijk gemeld worden, en mogen niet gebruikt worden om het account te verbeteren.
(5) De gebruiker van bugs of andere onvolkomendheden kan, net als bij andere zaken van cheaten, worden verwijderd.

§5 Bots of andere spelbeïnvloedende tools zijn ten strengste verboden.

§6 My Free Farm is niet aansprakelijk voor schade die door gebruik van My Free Farm ontstaat. Schadevergoeding is compleet uitgesloten.

§7 De deelname kan op elk moment beëindigd worden door het account te wissen.

§8 Aanwijzingen van de beheerders en moderators dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

§9 Virtuele voorwerpen kunnen niet worden ingewisseld voor echt geld.

§10 Mocht 1 van deze paragrafen ongeldig zijn, heeft dat geen invloed op de overige paragrafen, deze blijven geldig.